Kreativita, zodpovednosť a podnikanie (13. september 2022)

Aj v tomto semestri je možné prihlásiť sa na blokovú výučbu predmetu ÚINF/KZP/21 (Kreativita, zodpovednosť a podnikanie) v rámci medzinárodného projektu „InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities“ https://innochangeproject.eu/. Tento výberový predmet je určený študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia ako aj všetkých fakúlt univerzity, Viac informácii na stránke https://ics.upjs.sk/~rkb/kzp/ .