Prvé domáce kolo súťaže PALMA (28. január 2021)

Dňa 28. januára 2021 sa uskutoční prvé domáce kolo súťaže PALMA v školskom roku 2020/2021.

Informácie pre súťažiacich:

Aby si sa mohol zúčastniť, musíš tím najprv zaregistrovať do systému. Do systému sa registruješ len raz a získané prihlasovacie meno môžeš potom používať pre všetky súťaže. Po registrácii je potrebné aktivovať Tvoj tím pre konkrétnu súťaž, v tomto prípade 18D1. Aktivovať tím je možné najskôr 48 hodín a najneskôr 1 minútu pred začiatkom súťaže. Iba aktivované tímy budú súťažiť o postup na finále. Ak z nejakého objektívneho dôvodu nemôžeš tím aktivovať, oznám nám to e-mailom.

Stránka súťaže a ďalšie pokyny:

https://palma.strom.sk/19D1/