Úspech nášho študenta v súťaži ACM SPY – o najlepšiu diplomovú prácu v Českej a Slovenskej republike

Náš študent Mgr. Patrik Bak získal 3. miesto v súťaži najlepších diplomových prác v Českej republike a Slovenskej republike.

Názov práce: Automatické generovanie planimetrických úloh matematickej olympiády.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Vedúci práce: Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Konzultant: Mgr. Michal Rolínek, PhD.
O projekte:  LETÁK

Ďalšie informácie a záznam z vyhlásenia výsledkov je možné získať na tejto adrese:

https://www.itspy.cz/sk/