Špecializovaný seminár k záverečným prácam (26. november 2020)

Program špecializovaného seminára