Deň: 16. novembra 2020


  • Podpísanie memoranda o spolupráci s firmou LYNX

    Dňa 16. októbra 2020 podpísal Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Memorandum o spolupráci s firmou LYNX. Na základe tohto dokumentu sa spoločnosť LYNX zaviazala k prehlbovaniu vzťahov, vzájomnej…