Špecializovaný seminár k záverečným prácam (22. október 2020)

Program špecializovaného seminára