Špecializovaný seminár k záverečným prácam (8. október 2020)

Program špecializovaného seminára