Špecializovaný seminár k záverečným prácam (1. október 2020)

Program špecializovaného seminára