Výskum z Ústavu informatiky prezentovaný na vedecko-popularizačnom webe Európskej komisie

Schopnosť porozumieť reči v zložitých hlučných prostrediach je pre človeka veľmi dôležitá. Medzinárodné konzorcium vedené doc. Norbertom Kopčom z Laboratória vnímania a kognície Ústavu informatiky UPJŠ ukončilo EU Horizon 2020 projekt ALT, ktorý študoval ako sa ľudský mozog prispôsobuje a učí pre úspešné zvládanie takýchto úloh.

Výsledky výskumu zahŕňajú nové poznatky o neurálnych štruktúrach a kognitívnych procesoch učenia dôležitých pri rôznych každodenných úlohách, od určovania „kde je môj zvoniaci telefón“ po rozpoznávanie nových hlások v cudzích jazykoch.

V rámci projektu boli tiež vyvinuté nástroje a mobilné hry na mozgový tréning s cieľom zlepšiť sluchové schopnosti u zdravých ľudí aj u pacientov s poruchami sluchu. Na základe týchto výsledkov bol projekt vybraný pre prezentáciu na webe popularizujúcom výskum podporovaný Európskou úniou. A aj vďaka tomuto projektu, na ktorom boli partnermi Rakúska akadémia vied a 4 inštitúcie z USA, a do ktorého sa zapojila aj Filozofická fakulta UPJŠ, sa UPJŠ stala jednou z najúspešnejších inštitúcií na Slovensku v rámci Akcií Marie Sklodowskej-Curie programu Horizon 2020.