Študentská vedecká konferencia (13. máj 2020)

Aj tento rok sa na pôde Ústavu Informatiky PF UPJŠ konala študentská vedecká konferencia pod vedením odbornej poroty zloženej zo zástupcov firiem IBM Slovakia, VSL Software, T-systems Slovakia, LIFARS, Global Logic, FPT Slovakia, Wirecard, VacuumLabs, FPT a zamestnancov Ústavu informatiky. Kvôli komplikáciám spôsobeným karanténou prebiehala konferencia online a zúčastnilo sa jej 15 študentov so svojimi prácami, ktoré prezentovali v kategóriách informatika a aplikovaná informatika. V kategórii programátorská súťaž sa zúčastnilo 8 študentov.

Sekcia: Aplikovaná informatika

1. miesto: Jakub Ďuraš, AIbe, 4.r.

Náhrada vlastnoručných podpisov otvoreným softvérom na elektronické podpisovanie

školiteľ: RNDr. Viliam Kačala

 

2. miesto: Bc. Antónia Matisová, Im, 2.r.

Klasifikácia röntgenových difraktogramov pomocou strojového učenia

školiteľ: RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

 

3. miesto: Bc. Patrícia Szepesiová, Im, 2.r.

Integračný softvér pre smart home inšpirovaný mikroslužbami

školiteľ: RNDr. František Galčík, PhD.

 

 

Sekcia: Teoretická informatika

1. miesto: Bc. Patrik Bak, Im, 2.r.

Automated generation of planar geometry olympiad problems

školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

 

2. miesto: Bc. Michal Mižák, Im, 2.r.

Hľadanie podobností v melódiách ľudových piesní

školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

 

2. miesto: Bc. Peter Chomič, Im, 2.r.

Klasifikácia malvéru využitím selekcie atribútov

školiteľ: JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.

 

3. miesto: Bc. Zoltán Szoplák, Im, 2.r.

Použitie princípov strojového učenia na detekciu anomálií v textoch

školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

 

3. miesto: Bc. Lucia Kokuľová, Im, 2.r.

Detekcia honeypotu

školiteľ: JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.

 

Súčasne bola IT firmami udelená:

cena za najvyššiu originalitu

 

Bc. Antónia Matisová – Klasifikácia röntgenových difraktogramov pomocou strojového učenia

cena za riešenie s najlepšim praktickým uplatnením

 

Jakub Ďuraš – Náhrada vlastnoručných podpisov otvoreným softvérom na elektronické podpisovanie

 

Sekcia: Programátorská súťaž

1. miesto: Michal Breškovič, Ib 1.r.

2. miesto: Vovchyk Volodymyr, EFMb, 1.r.

3. miesto: Dominika Kotlárová, BASInfb, 2.r.

Víťazom gratulujeme.

Viac informácii na:
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/23143/?fbclid=IwAR34W5errIp9gtESHwZLgAs0b6DxGA9fTIfdf8QYMM_VSR3QCnlaLIURuMk