Mesiac: máj 2020


  • Účasť firiem na ŠVK 2020

    V rámci Študentskej vedeckej konferencie 2020 hodnotili na Ústave informatiky študentské práce aj zástupcovia týchto firiem: IBM Slovakia, VSL Software, T-systems Slovakia, LIFARS, Global Logic, FPT Slovakia, Wirecard, VacuumLabs, FPT.

  • Študentská vedecká konferencia (13. máj 2020)

    Aj tento rok sa na pôde Ústavu Informatiky PF UPJŠ konala študentská vedecká konferencia pod vedením odbornej poroty zloženej zo zástupcov firiem IBM Slovakia, VSL Software, T-systems Slovakia, LIFARS, Global […]