Majstrovstvá stredoškolákov v stolovej hre Mlyn (Presun zo 17. marca 2020 na iný termín)

Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach presúva konanie podujatia zo dňa 17. marca 2020 Majstrovstvá stredoškolákov v stolovej hre MLYN na iný, neskôr stanovený, termín.

Program majstrovstiev:

8,00 – 8,20 Registrácia účastníkov. Jedáleň Jesenná 5, Košice

8,20 – 8,30 Otvorenie majstrovstiev a objasnenie pravidiel

8,30 –11,00 Predkolo Súťaže a výber ľudí do 8 členného finále

11,20 -13,00 (Miestnosť P08) Občerstvenie, beseda s György Bándy – Ferenc Volman aktuálne s 1. a 4. najlepším hráčom sveta podľa WMD – Weltmühlespiel Dachverband.

13,00 – 14,00 Súťažiaci si môžu zahrať mlyn s Majstrami.

14,00 – 16,15 Samostatné Finále

16,30  Vyhlásenie výsledkov.

Každý z účastníkov získa diplom a pamiatku z majstrovstiev.

Prví traja budú mať ja zabezpečenú registráciu na majstrovstvách Európy vrátane účastníckeho poplatku a Licenciu na najlepší program v hraní Mlynu Brillant Mill na 2, 1.5, 1 rok

Počet účastníkov je obmedzený na 40 z kapacitného dôvodu.

Prihlášky posielajte najneskoršie do 10.3.2020 na alexander.szabari@upjs.sk, rozhoduje poradie.

Do prihláške napíšte svoje meno školu, triedu, kontakt a aj informáciu, že keď sa dostanete do finále budete môcť sa finále zúčastniť.

Pravidlá hry.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mlyn_(hra).

Program sa môže zmeniť v prípade prihlásenia menšieho počtu študentov.( Odpadne Finále)

Bližšie informácie : Mlyn UPJŠ