Vyhlásenie výberového konania na mobilitu Erasmus+

Fakulta/Odbor:          Ústav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach

Akademický rok:        2020/2021

Ústavný koordinátor:  doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

 

  1. Vyhlásenia výberového konania

Ústav informatiky v rámci inštitucionálneho programu LLP/Erasmus vyhlasuje konkurz pre študentov a doktorandov  na akademický rok 2020/2021.

  1. Spôsob prihlásenia sa do výberového konania

Študenti a doktorandi na základe

– informačného stretnutia zo dňa 12.02.2020 o 14.25 v miestnosti AULA P01 a o 15.15 v SJ2P1

– návštevy stránok

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/mobilita-studenti-studium/

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vseobecne-info/

– získaných informácií po vyhľadávaní vytypovaných univerzít

do dňa 26.02.2020 doručia žiadosť ústavnému ERASMUS koordinátorovi.

  1. Podmienky a pravidlá výberu:

Aktivita na projektoch a seminároch.