Deň: 5. februára 2020


  • Vyhlásenie výberového konania na mobilitu Erasmus+

    Fakulta/Odbor:          Ústav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach Akademický rok:        2020/2021 Ústavný koordinátor:  doc. RNDr. Csaba Török, CSc.   Vyhlásenia výberového konania Ústav informatiky v rámci inštitucionálneho programu LLP/Erasmus vyhlasuje […]