Klub učiteľov informatiky

Dňa 29. 10. 2019 (v utorok) v čase 13:30 – 16:50 sa uskutoční stretnutie Klubu učiteľov informatiky v učebni SA1C02 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Park Angelinum 9 v Košiciach.

Témou stretnutia je Bezpečnosť mobilných zariadení. Lektormi na stretnutí sú RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. a Mgr. Ladislav Bačo.