Mesiac: jún 2019


  • História pracovísk informatiky na UPJŠ

    Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky…

  • Workshop kognitívnej neurovedy

    3. jún – 5. jún 2019 The 4th workshop on Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception poster