Výskumný tím Indora

Indoor navigácia a lokalizácia

Výskum: skúmame, ako zlepšiť presnosť indoor navigácie a lokalizácie s využitím smartfónov,

Ako to robíme: použitie bayesovských filtrov, iné zdroje informácí (napr. obraz z kamery, dáta zo senzorov, Wi-Fi signal),

Aplikácie do praxe: indoor navigácia a lokalizácia
v mobile.

Líder tímu

Líder: RNDr. Miroslav Opiela, PhD.

 • RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
 • RNDr. František Galčík, PhD.
 • Mgr. Jakub Džama
 • Mgr. Lucia Hajduková
 • Mgr. Patrik Rojek

Projekty

 1. APVV-15-0091 Efficient algorithms, automata and data structures
 2. VEGA 1/0177/21 Decsriptional and Computational Complexity of Automata and Algorithms
 3. VEGA 1/0056/18 Descriptional and Computational Complexity of Automata and Algorithms
 4. VEGA 1/0142/15 Combinatorial Structures and Complexity of Algorithms
 5. VVGS-PF-2016-72638 Indoor model environment acquisition and following localization using smartphone sensors

Najnovšie publikácie

 1. Opiela, M., & Galčík, F. (2020). Grid-Based Bayesian Filtering Methods for Pedestrian Dead Reckoning Indoor Positioning Using Smartphones. Sensors, 20(18), 5343. čítaj
 2. Renaudin, V., Ortiz, M., Perul, J., Torres-Sospedra, J., Jiménez, A. R., Pérez-Navarro, A., … & Park, Y. (2019). Evaluating indoor positioning systems in a shopping mall: The lessons learned from the IPIN 2018 competition. IEEE Access, 7, 148594-148628. čítaj
 3. Potortì, F., Park, S., Crivello, A., Palumbo, F., Girolami, M., Barsocchi, P., … & Tsao, Y. (2020). The IPIN 2019 Indoor Localisation Competition—Description and Results. IEEE Access, 8, 206674-206718. čítaj
 4. Galčík, F., & Opiela, M. (2016, October). Grid-based indoor localization using smartphones. In 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) (pp. 1-8). IEEE. čítaj
 5. Potorti, F., Torres-Sospedra, J., Quezada-Gaibor, D., Jiménez, A. R., Seco, F., Pérez-Navarro, A., … & Oh, H. L. (2021). Off-line Evaluation of Indoor Positioning Systems in Different Scenarios: The Experiences from IPIN 2020 Competition. IEEE Sensors Journal. čítaj