Deň: 28. apríla 2020


  • 3. kolo súťaže PALMA junior (29. apríl 2020)

    Dňa 29. apríla 2020 v čase 14:00 – 16:30 sa uskutoční 3. kolo online programátorskej súťaže PALMA junior. Viac informácií o súťaži je možné nájsť na stránke: https://di.ics.upjs.sk/palmaj/