Deň: 4. februára 2020


  • Uplatnenie absolventov vysokých škôl

    Projekt „Uplatnenie – po stopách absolventov“ zverejnil na svojej stránke možnosť porovnať  uplatnenie absolventov vysokých škôl končiacich v roku 2018. stránka projektu