Mesiac: január 2020


  • 2. kolo online súťaže PALMA junior (5. február 2020)

    Dňa 5. februára 2020 sa v čase 14:00-16:30  bude konať 2. kolo online programátorskej súťaže PALMA junior, viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže môžete nájsť na stránke: https://di.ics.upjs.sk/palmaj/

  • Deň otvorených dverí PF UPJŠ (6. február 2020)

    6. februára 2020 organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ Deň otvorených dverí 2020. Pre záujemcov je pripravený bohatý program. Všetci záujemcovia budú mať možnosť spoznať prostredie fakulty, vyučujúcich, súčasných aj bývalých študentov, ale predovšetkým dozvedieť sa viac o študijných programoch, ktoré fakulta […]

  • Olympiáda v informatike – krajské kolo (21. január 2020)

    Dňa 21. januára 2020 sa uskutoční krajské kolo Olympiády v informatike pre študentov stredných škôl: http://oi.sk/