Deň: 2. novembra 2019


  • Akreditácia nového študijného programu

    Študijný plán bakalárskeho študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia Študijný plán magisterského študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia Akreditácia študijného programu