Deň: 16. septembra 2019


  • Seminár Ústavu informatiky

    Aj v tomto akademickom roku sa konajú semináre Ústavu informatiky v stredu o 13:00. Program seminára