Ústav informatiky

Ústav informatiky zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných programoch študijného odboru informatika vo všetkých troch stupňoch. Vzdelávanie je podporené vlastným vedeckým výskumom a zapojením sa do domácich a medzinárodných projektov.

Prečo študovať práve u nás?

Nové študijné programy
V akademickom roku 2020/2021 otvárame nový študijný program Analýza dát a umelá inteligencia. Všetky ďalšie možnosti Vášho vysokoškolského štúdia a študijné plány je možné nájsť v zozname ponúkaných študijných programov.
Nové laboratóriá a priestory
Používaj Laboratórium kybernetickej bezpečnosti, Laboratórium počítačového videnia s virtuálnou realitou, Laboratórium internetu vecí, Laboratórium inteligentných dátových analýz a ostatné pracoviská v našom vedeckom parku.

Tradícia
Ústav informatiky má vyše tridsaťročnú tradíciu a dlhodobé skúsenosti z výučby informatiky.

Rodinná atmosféra
U nás je každý študent individualitou, ktorej sa vieme jednotlivo venovať, riešiť prípadné problémy a posúvať sa spoločne ďalej. Filozofiu podporujeme viacerými podujatiami zameranými výhradne pre študentov.

Špičkový výskum reflektovaný v študijných programoch
Vedeckí pracovníci sa špecializujú na popredné oblasti výskumu a aktuálne poznatky okamžite zapracovávajú do študijných programov. Sémantický web, kryptológia, softvérové inžinierstvo a mnohé ďalšie oblasti sú okamžite prezentované študentom na seminároch a prednáškach.

Spolupráca s praxou
Košický región zažíva boom v oblasti informačných technológií a je sídlom viacerých popredných spoločností. Kooperácia s nimi prebieha na viacerých rovinách – či už v podobe predmetov priamo realizovaných spoločnosťami, participáciou v Košice IT Valley, či v rôznych aktivitách, ktoré tieto spoločnosti podporujú.