Deň: 31. januára 2020


  • 2. kolo online súťaže PALMA junior (5. február 2020)

    Dňa 5. februára 2020 sa v čase 14:00-16:30  bude konať 2. kolo online programátorskej súťaže PALMA junior, viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže môžete nájsť na stránke: https://di.ics.upjs.sk/palmaj/