Deň: 20. januára 2020


  • Deň otvorených dverí PF UPJŠ (6. február 2020)

    6. februára 2020 organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ Deň otvorených dverí 2020. Pre záujemcov je pripravený bohatý program. Všetci záujemcovia budú mať možnosť spoznať prostredie fakulty, vyučujúcich, súčasných aj bývalých študentov, ale predovšetkým dozvedieť sa viac o študijných programoch, ktoré fakulta […]