Klub učiteľov matematiky

Nasledujúce stretnutie Klubu učiteľov matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bude venované prezentácii nového študijného programy Analýza dát a umelá inteligencia.

Všetci záujemcovia, a nielen z radov učiteľov matematiky, sú vrele vítaní.