FAQ

Nie je štúdium príliš teoretické?

Študijný program bol pripravovaný v spolupráci s IT spoločnosťami. Tie sa budú podieľať priamo na výučbe, vedení záverečných prác a projektov. Svoje štúdium môžeš doplniť praktickými skúsenosťami priamo u nich. 

V akých oblastiach sa využíva dátová analýza?

Svoje vedomosti môžeš aplikovať v expertných systémoch pre medicínsku oblasť alebo pre inteligentné riadenie dopravy vo firme VSL Software, v oblasti rozšírenej reality a vývoji hier vo firme Matsuko, v moderných odporúčacích systémoch využívajúcich analýzu obrazu vo firme Anovative, pri vývoji medicínskych aplikácii v spoločnosti Global Logic.

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Sleduj naše stránky http://adui.science.upjs.sk a http://nadvakroky.sk a staň sa súčasťou komunity. Ak máš otázky, napíš nám na adui@upjs.sk. Príd sa k nám pozrieť na stretnutia nadšencov dátovej analýzy (http://dam.science.upjs.sk) alebo sa zúčastní interaktívnych workshopov.

Pre viac informácií pozri aj Kontakty.