Kontakty

Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborový študijný program pre bakalárske a magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizovaný Ústavom matematiky a Ústavom informatiky.

Máte záujem o bližšie informácie? Chcete byť informovaní o súvisiacich podujatiach? Napíšte nám e-mail na adresu: adui@upjs.sk.


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

webová adresa https://www.upjs.sk/
facebook https://www.facebook.com/UniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach
instagram https://www.instagram.com/upjs_kosice/
adresa (rektorát) Šrobárova 2, 041 80 Košice
tel. (rektorát) 055/234 1100
email rektor@upjs.sk

Prírodovedecká fakulta

webová adresa https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/?prefferedLang=SK
facebook https://www.facebook.com/pfupjs/
instagram https://www.instagram.com/pfupjs/
tel. (sekretariát) +421 55 234 2181
email (sekretariát) pfsekret@upjs.sk

Ústav matematiky

webová adresa https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ustav/umv/
facebook https://www.facebook.com/matematika.upjs
instagram https://www.instagram.com/matematika.upjs/
adresa Jesenná 5, 040 01 Košice
tel. +421 55 234 2213
email umv@upjs.sk

Ústav informatiky

webová adresa https://ics.science.upjs.sk/
facebook https://www.facebook.com/UstavInformatikyUPJS/
adresa Jesenná 5, 040 01 Košice
tel. +421 55 234 2440
+421 55 234 2441
email ui@upjs.sk

Ďalšie užitočné odkazy

web Na dva kroky https://nadvakroky.sk/
web DAM https://dam.science.upjs.sk/
facebook DAM https://www.facebook.com/DAMupjs/
e-prihláška https://e-prihlaska.upjs.sk/
informácie pre záujemcov o štúdium https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/