Kontakty

Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborový študijný program pre bakalárske a magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizovaný Ústavom matematických vied a Ústavom informatiky.

Máte záujem o bližšie informácie? Chcete byť informovaní o súvisiacich podujatiach? Napíšte e-mail na adresu: adui@upjs.sk.

Alebo môžete byť informovaný o aktualitách na facebook-u:

Odporúčame tiež navštíviť: https://dam.science.upjs.sk a https://nadvakroky.sk