Partnerské firmy

 • T-Systems
 • Empirica
 • Novitech
 • Anovative
 • VSL Software
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic
 • Matsuko

Uvedené IT spoločnosti budú:

 • participovať na výučbe svojimi odbornými kapacitami
 • viesť projekty a záverečné práce
 • zabezpečovať letné praxe
 • podieľať sa na letných školách
 • zamestnávať absolventov po skončení štúdia