Partnerské firmy

 


Uvedené IT spoločnosti budú:

  • participovať na výučbe svojimi odbornými kapacitami
  • viesť projekty a záverečné práce
  • zabezpečovať letné praxe
  • podieľať sa na letných školách
  • zamestnávať absolventov po skončení štúdia