Aktuálne


 • Data Analytics Meetings oslavuje 5 rokov

  Rok 2023 prináša prvé menšie jubileum DAM-u od jeho vzniku. Bolo to presne v júni 2018, kedy padli prvé diskusie o založení. Nakoniec sa už v septembri 2018 uskutočnil prvý…

 • Deň otvorených dverí PF UPJŠ 2023

  Aj tento rok sa uskutoční deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ! Po dvoch rokoch pandémie sa bude konečne DOD konať prezenčne v priestoroch našej fakulty. V štvrtok 2. februára…

 • Vianočný Data&Security Day

  V sobotu 10. decembra 2022 sa v Michalovciach konala akcia s názvom Vianočný Data&Security Day. Prítomní študenti stredných škôl, ako aj ďalší účastníci, si vďaka prednáške a workshopom obohatili vedomosti a…

 • Vesmírny Hackathon

  18. – 19. novembra 2022 sa v priestoroch UVP TECHNICOM na Němcovej 5 v Košiciach uskutočnil medzinárodný vesmírny Hackathon. Prihlásiť sa mali možnosť študenti, ktorých silné stránky sú programovanie, práca s dátami, tvorba…

 • Deň otvorených dverí PF UPJŠ 2022

  Ako každoročne, tak aj tento rok sa na našej fakulte uskutoční deň otvorených dverí. V štvrtok, 3. februára 2022 o 10:00 začína rozmanitý interaktívny online program, ktorý Vás oboznámi s…

 • Zvolenie predsedu Košického klastru nového priemyslu (CNIC)

  30. septembra 2021 bol zvolený ako predseda Košického klastru nového priemyslu (CNIC) súčasný riaditeľ Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Pavol Miškovský. Cieľom Košického klastru nového priemyslu…

 • Otvorenie akademického roka 2021/2022

  Napriek pandemickej situácii sme 20. septembra 2021 úspešne otvorili akademický rok 2021/22.  Záznam zo slávnostného otvorenia a príhovor rektora si môžete pozrieť na YouTube. Viac informácií nájdete tu na stránke…

 • Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

  Štvrtok 9. septembra 2021 bolo slávnostne otvorené Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny LF UPJŠ.  CSVM prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne zvýši štandard výučby na…

 • DOD 4.2.2021

  Virtuálny Deň otvorených dverí PF UPJŠ 2021

  4. februára 2021 organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ virtuálny Deň otvorených dverí 2021. Vrháš sa v ústrety čiernym dieram, prevratným experimentom v labáku, výučbe detí alebo skúmaniu hornín? Alebo sa radšej…