Data Analytics Meeting

Už tretí semester pokračujú pravidelné stretnutia nadšencov dátovej analytiky a umelej inteligencie.

Stretnutia sú určené učiteľom, študentov, vedeckým pracovníkom, ale témy sú prístupné aj stredoškolákom a širokej verejnosti.

Stretnutia sa uskutočňujú vo videokonferenčnej miestnosti (VKM) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach.

Najbližšie stretnutie si môžete vždy pozrieť na našej stránke https://dam.science.upjs.sk