Akreditácia študijného programu

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie SR, udelila Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach právo udeľovať bakalársky a magisterský titul v … Čítať ďalej Akreditácia študijného programu