Dištančné vzdelávanie počas karantény

Vzhľadom na príkaz rektora sa vyučovanie od 10.3.2020 realizuje dištančnou formou. Ústav informatiky bude na tejto stránke zverejňovať aktuálny stav dištančného vzdelávania predmetov, ktoré zastrešuje. Za obsah stránky zodpovedá Peter Gurský (peter.gursky@upjs.sk), Ľubomír Antoni (lubomir.antoni@upjs.sk).

  • Bakalárske predmety vyučované na Ústave informatiky:
Skratka a názov Vyučujúci Dištančná forma Kontakty
ÚINF/ASU1/15, Algoritmy a štruktúry údajov Krivoš-
Belluš
Jupiter notebooky, úlohy v DomJudge rastislav.krivos-bellus@upjs.sk
ÚINF/AFJ1a/15, Automaty a formálne jazyky Szabari,
Geffert,
Bednárová
Materiály na prednášky a domáce zadania z cvičení v Moodle viliam.geffert@upjs.sk, alexander.szabari@upjs.sk, zuzana.bednarova@upjs.sk
ÚINF/DBS1b/15, Databázové systémy Török,
Kačala
Web, MS Teams csaba.torok@upjs.sk, viliam.kacala@student.upjs.sk
ÚINF/VEP1/15, Formálne metódy verifikácie Szabari,
Andrejková
materiál na štúdium zadanie a spätná väzba mailom alexander.szabari@upjs.sk, gabriela.andrejkova@upjs.sk
ÚINF/LOP1/15, Logické programovanie Krídlo materiál na štúdium a zadanie mailom ondrej.kridlo@upjs.sk
ÚINF/MIS2/18, Manažment informačných systémov Semanišin podklady na web stránke, úlohy v nástenke AIS,
Moodle, teleprednášky
gabriel.semanisin@upjs.sk
ÚINF/MPJ1/15, Moderné programovacie jazyky Török e-maily csaba.torok@upjs.sk
ÚINF/MWT1/19, Moderné webové technológie Gurský Videá, zadanie projektu peter.gursky@upjs.sk
ÚINF/PSIN/15, Počítačová sieť Internet Gurský Videá, zadanie projektu peter.gursky@upjs.sk
ÚINF/PAI1/13, Právne aspekty informatiky Sokol web stránka predmetu, práca na projekte pavol.sokol@upjs.sk, laura.rozenfeldova@student.upjs.sk
ÚINF/PRP2/15, Princípy počítačov Šebej Moodle (https://lms.ics.upjs.sk/), e-mailová skupina, videonahrávky prednášok, videokonferenčné cvičenia juraj.sebej@upjs.sk
ÚINF/PBS/15, Prípravný seminár pre záverečnú prácu Antoni
Šebej
Opiela
Nástenka AIS, e-mail, vytvorenie web stránky,
výber zadania bak. práce,
tvorba prezentácie a eseje,
bakalarky.ics.upjs.sk
lubomir.antoni@upjs.sk juraj.sebej@upjs.sk
miroslav.opiela@upjs.sk
ÚINF/PMO1/15, Procesné modelovanie Semanišin podklady na web stránke, úlohy v nástenke AIS, Moodle, teleprednášky gabriel.semanisin@upjs.sk
ÚINF/PPPy/18, Programovanie v Pythone pre pokročilých Guniš Moodle(IX a AI),
Moodle(ISVS)
jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/PSW1/06, Programovanie webových stránok Guniš Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/PAZ1b/15, Programovanie, algoritmy, zložitosť Bednárová,
Šebej
Vibe, Moodle https://lms.ics.upjs.sk/ juraj.sebej@upjs.sk, miroslav.opiela@upjs.sk, zuzana.bednarova@upjs.sk
ÚINF/PRO1a/15, Projekt I. Szabari,
Pekarčík
Správa o stave a plánoch na projekte 1 x týždenne emailom alexander.szabari@upjs.sk, patrik.pekarcik@student.upjs.sk, richard.stana@student.upjs.sk
ÚINF/BSI1b/15, Seminár z informatiky Bednárová Nástenka AIS, email zuzana.bednarova@upjs.sk
ÚINF/SPG1/16, Seminár z počítačovej grafiky a videnia Krivoš-
Belluš
samostatná práca na projekte rastislav.krivos-bellus@upjs.sk
ÚINF/SWI1a/15, Softvérové inžinierstvo Szabari,
Semanišin
email potom Moodle, diskusia na lekcie SWI alexander.szabari@upjs.sk, gabriel.semanisin@upjs.sk
ÚINF/STU1/16, Strojové učenie Andrejková
Antoni
Nástenka AIS, komunikácia e-mailom, práca na projekte,
aplikácie metód strojového učenia na vlastnej dátovej sade
gabriela.andrejkova@upjs.sk lubomir.antoni@upjs.sk
ÚINF/SLO1a/15, Symbolická logika Krajči zadané úlohy mailom stanislav.krajci@upjs.sk
ÚINF/SPR1a/17, Systémové programovanie Pisarčík práca na projekte so špeciálnym HW, maily, MS Teams peter.pisarcik@upjs.sk
ÚINF/ŠPP1b Školské programovacie prostredia Guniš,
Šnajder
Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/BZP1b/15, Špeciálny seminár k záverečnej práci Antoni
Šebej
Opiela
Nástenka AIS, e-mail, aktualizácia web stránky,
tvorba záverečnej prezentácie a článku, tvorba propagačnej snímky,
bakalarky.ics.upjs.sk
lubomir.antoni@upjs.sk juraj.sebej@upjs.sk
miroslav.opiela@upjs.sk
ÚINF/TYS1/15, Typografické systémy Krajči maily, riešenie úloh stanislav.krajci@upjs.sk
ÚINF/UUI1/15, Umelá inteligencia a kognitívne vedy Kopčo Skype norbert.kopco@upjs.sk
ÚINF/VMA1/15, Vývoj mobilných aplikácií Novotný Prednášky cez MS Teams, videonahrávky prednášok robert.novotny@upjs.sk, miroslav.opiela@upjs.sk
ÚINF/WBdi/15, Web a návrh používateľských rozhraní Guniš Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/ZIV1/16, Základy internetu vecí Opiela
Antoni
Video a návod, mailing list miroslav.opiela@upjs.sk
lubomir.antoni@upjs.sk
  • Magisterské predmety vyučované na Ústave informatiky:
Skratka a názov Vyučujúci Dištančná forma Kontakty
ÚINF/ANP/15, Algoritmicky neriešiteľné problémy Krajči zadané úlohy mailom stanislav.krajci@upjs.sk
ÚINF/OPS1/15, Bezpečnosť počítačových sietí Krivoš-
Belluš,
Jirásek
materiály na webe, plán použiť MS Teams jozef.jirasek@upjs.sk
ÚINF/DIN1a Didaktika informatiky Guniš,
Šnajder
Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/SDI1a,c/15, Diplomový seminár z informatiky Jirásek,
Krídlo
program na webe jozef.jirasek@upjs.sk, ondrej.kridlo@upjs.sk
ÚINF/FAN/15, Forenzná analýza Sokol,
Bajtoš
web stránka predmetu, workshop cez Big blue motion, projekt pavol.sokol@upjs.sk, tomas.bajtos@student.upjs.sk
ÚINF/LAD1/15, Logické aspekty databáz Krajči konzultácie stanislav.krajci@upjs.sk
ÚINF/MWT1/19, Moderné webové technológie Gurský Videá, zadanie projektu peter.gursky@upjs.sk
ÚINF/NSQL/17, NoSQL databázy Gurský videá, priebežné projekty, chat na spätnú väzbu, záverečné zadanie peter.gursky@upjs.sk
ÚINF/PDS1/18, Paralelné a distribuované systémy Jirásek materiály na webe, plán použiť MS Teams jozef.jirasek@upjs.sk
ÚINF/DSB1a/15, Seminár z bezpečnosti počítačových sietí Jirásek,
Mézešová
ÚINF/DSL1a/15, Seminár z logiky informačných systémov Gurský,
Opiela
čítanie článkov miroslav.opiela@upjs.sk, peter.gursky@upjs.sk
ÚINF/DSN1a/15, Seminár z neurónových sietí a stringológie Andrejková Čítanie článkov a písomné spracovanie stručnej
informácie
gabriela.andrejkova@upjs.sk
ÚINF/SPGV1/16, Seminár z počítačovej grafiky a videnia Krivoš-
Belluš
samostatná práca na projekte rastislav.krivos-bellus@upjs.sk
ÚINF/DST1a/15, Seminár z teoretickej informatiky Geffert nástenka AIS, e-mail viliam.geffert@upjs.sk, juraj.sebej@upjs.sk
ÚINF/PRJm1b/15, Softvérový projekt II Szabari,
Pekarčík
Správa o stave a plánoch na projekte 1 x týždenne emailom alexander.szabari@upjs.sk, patrik.pekarcik@student.upjs.sk, richard.stana@student.upjs.sk
ÚINF/VHSP/17, Výpočty v prostredí SAP HANA Kuzma cez BBB miron.kuzma@upjs.sk
ÚINF/VIV1 Využitie internetu vo vzdelávaní Guniš,
Šnajder
Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/ZNA1/15, Základy znalostných systémov Krídlo materiály mailom, projekt ondrej.kridlo@upjs.sk
  • Rozširujúce štúdium informatiky:
Skratka a názov Vyučujúci Dištančná forma Kontakty
ÚINF/QPR2/16, Programovanie L2 – Python Guniš,
Šnajder
Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk
ÚINF/QWS/18, Tvorba webových stránok Guniš,
Šnajder
Moodle jan.gunis@upjs.sk, lubomir.snajder@upjs.sk