Aktuálne


 • HelloAIRIS 2020

  TRÉNING UMELEJ INTELIGENCIE Online AI vzdelávaci program podporený EIT Health v spolupráci s partnermi (GE Healthcare, LEITAT, and KTH). Program bol vytvorený s cieľom oboznámiť jeho účastníkov so základnými znalosťami […]

 • ONLINE prednáška MLMU Brno v spolupráci s DAM

  Síce sa stretnutia Data Analytics Meeting (DAM) kvôli momentálnej situácii (pandémia COVID-19) pozastavili na neurčito, ale vzdelávať a informovať sa stále treba. Preto MLMU Brno, s ktorým komunita DAM spolupracuje, […]

 • Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

  Pre rozhodovanie krízových štábov, ktoré prijímajú zásadné rozhodnutia nevyhnutné na zvládnutie epidémií a pandémií, je veľmi dôležité poznať nielen aktuálnu situáciu, ale aj mať k dispozícii prognózy vývoja situácie pri rôznych scenároch. Modelovanie […]

 • DataDay je späť!

  Už 7. marca sa stretneme na ďalšom DataDay na UPJŠ v Košiciach. Neváhaj a príď medzi nás. Viac info o akcii a registrácii nájdeš tu.

 • Hack Košice 2020

  Nenechajte si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 28.-29. marca 2020 v Košiciach. Prihlás sa čím skôr na https://hackkosice.com.

 • Deň otvorených dverí PF UPJŠ 2020

  6. februára 2020 organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ Deň otvorených dverí 2020. Pre záujemcov je pripravený bohatý program. Všetci záujemcovia budú mať možnosť spoznať prostredie fakulty, vyučujúcich, súčasných aj bývalých študentov, […]

 • Data Day

  14. 12. 2019 bude na pôde UPJŠ v Košiciach prvý Data Day v rámci ktorého sa účastníci dozvedia ako sa na umelú inteligenciu pozerá náš absolvent, ktorý robil 12 rokov […]

 • Akreditácia študijného programu

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelila, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie SR, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach právo udeľovať bakalársky a magisterský titul v […]

 • Klub učiteľov matematiky

  Nasledujúce stretnutie Klubu učiteľov matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bude venované prezentácii nového študijného programy Analýza dát a umelá inteligencia. Všetci záujemcovia, a nielen z radov učiteľov matematiky, sú vrele […]

 • Data Analytics Meeting

  Už tretí semester pokračujú pravidelné stretnutia nadšencov dátovej analytiky a umelej inteligencie. Stretnutia sú určené učiteľom, študentov, vedeckým pracovníkom, ale témy sú prístupné aj stredoškolákom a širokej verejnosti. Stretnutia sa […]